नेक आगे आ श्याम तोपे रंग डारूं नेक आगे आ
हा रे नेक आगे आ, हम्वे निक आगे आ
श्याम तो पे रंग डारु नेक आगे आ

रंग डारु तेरे अंग न सारु लाला
हा वारे रसिया, ओ वारे रसिया
रंग डारु तेरे अंग न सारु लाला
तेरे गालन पे कुलचा मारू, नेक आगे आ

नेक आगे आ श्याम तो पे रंग डारु नेक आगे आ